Facebook Like Box
Video
 Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ

Máy Bơm CNP

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS50-40-200/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 21.150.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS50-40-200/5.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 18.200.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS50-40-200/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 1.870.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS65-40-125/2.2
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 10.635.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS65-40-125/3.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 13.167.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS65-50-160/5.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 19.244.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS65-50-200/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 22.282.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS65-50-200/15
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 23.802.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ZS65-50-200/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 19.750.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH CHL12-50/2.2
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 12.500.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH CHL16-30/2.2
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 9.870.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH CHL20-30/3.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 10.600.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH CHL4-40/0,75
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 4.150.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX ĐA TẦNG CÁNH CHL8-50/1.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 9.000.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU INOX CNP MS100/1.1 1.5HP
*Thông số kỷ thuật:   Model:  MS100/1.1 Công suất(HP)  1.50 HP Lưu lượng(m3/h):   2.4-9.6 Cột áp (m): &nb..
Giá bán: 3.649.000 VNĐ
Bơm ly tâm trục rời CNP-NISO
..
Giá bán: Liên hệ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-10/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 19.800.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-12/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 20.800.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-14/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 25.050.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-16/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 26.700.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-18/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 27.900.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL8-12/4.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 19.500.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL8-16/5.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 21.400.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL8-18/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 22.400.000 VNĐ
Hiển thị 25 đến 48 trong 67 (3 Trang)
m.me/THIENNONGCO.LTD
Đối tác